Welkom bij de Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs !

De Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs is een beroepsvereniging met een lange traditie. Hieronder leest u het verhaal van onze vereniging. KGVA groepeert kunst- en antiekhandelaars uit het Vlaamse landsgedeelte en beoogt het beroep van antiquair te beschermen en wettelijk te omkaderen. Alle leden werken volgens een deontologische code en de objecten die aangeboden worden, moeten van een vlekkeloze kwaliteit zijn.

Op deze manier staat de Antiekgilde ook voor een kwaliteitskeurmerk, waardoor u als particulier in vertrouwen uw aankopen kan doen.

 

Geschiedenis van de Antiekgilde:

De vereniging werd reeds in 1922 opgericht onder de naam 'handelaars in oudheden, beroepsvereniging, gevestigd te Gent'. In 1938 werd de vereniging dan wettelijk erkend als beroepsvereniging onder het nummer 237 en dit volgens de wetgeving op de beroepsverenigingen van 31 maart 1898. De maatschappelijke zetel bevond zich in deze beginjaren in de Jan Breydelstraat 13 te Gent. De eerste statuten van de vereniging werden bekrachtigd bij beslissing van de Raad van State op 16 maart 1973. Even later, op 8 februari 1974 verkreeg de vereniging de toelating van het Hof om voortaan het predicaat 'Koninklijke' toe te voegen aan haar naam.

Na deze reeds lange voorgeschiedenis is KGVA nog steeds springlevend, alhoewel de situatie in de antieksector grondig wijzigde ten opzichte van de beginjaren: in een ontegensprekelijk gekrompen markt zijn de leden van KGVA nu meer dan ooit specialisten in hun vakgebied, die gepassioneerd bezig zijn met hun materie. We zien ook steeds vaker mensen die het beroep van antiquair als bijberoep uitoefenen, wat zeker niet wil zeggen dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit. Immers: doordat het dagelijks brood niet enkel afhangt van de verkoop van antiek, kan de klemtoon meer gelegd worden op het nastreven van een betere kwaliteit in plaats van het nastreven van de noodzakelijke winst.

 

Kopen met garantie op correcte kwaliteit:

De leden aangesloten bij de Antiekgilde, hebben allen de deontologische code en de handelsvoorwaarden van KGVA onderschreven. In beide documenten wordt u als koper de garantie geboden op een aankoop die overeenstemt met de vooropgestelde kwaliteit. U hebt er dus alle belang bij om voor uw aankopen te rade te gaan bij leden van de Antiekgilde. Via onderstaande links kan u kennis nemen van de inhoud van beide documenten:

 

Handelsvoorwaarden KGVA

Deontologische code KGVA